Pewter Pot Pouri Lid Koala design

$14.50

Pewter Pot Pouri Lid Koala design, Weight 80 grams, size in millimetres 85 round 10 High